Soorten Herentals

Grote bonte specht
Pimpelmees
Vink
Boomklever
Boomkruiper
Vlaamse gaai
Koperwiek
Roodborstje
Winterkoning
Lijster
Holenduif
Houtduif
Grote gele kwikstaart
kuifmees
Fitis
Merel
Heggemus
Staartmees
Zwarte Mees
Goudhaantje
Sijs
Grauwe vliegenvanger
Bonte vliegenvanger
Zwartkop
Gekraagde roodstaart
Goudvink
Appelvink
Havik
Buizerd
Sperwer
Middenste bonte specht
Groene specht
Zwarte specht

Reeds gespotte zoogdieren via camera:

Vos : meestal snachts of vroege ochtend.

Egel : Meestal snachts of vroege ochtend.

Wilde kat
Muis
Reebok
Eekhoorntje
Rat