Soorten Dessel

Deze pagina is nog in opbouw en moet nog aangevuld worden met de soorten.Kom binnenkort nog eens terug voor de verdere aanvulling.

Ijsvogel
Sperwer
Grote bonte specht
Groenling
Eekhoorn
Groene specht
Roodborstje
Koolmees
Tjif tjaf
Fitis
Waterhoen
Houtduif
Kraai
Botvink
Pimpelmees
Boomklever
Zwartkop
Staartmees
Winterkoninkje
Blauwe reiger
Heggenmus
Sijs
Vuurgoudhaantje --- foto:Bart Medaer
Kleine Barmsijs --- foto:Bart Medaer
Kuifmees --- foto : Cor kruijf
Aalscholver
Fazant
Wilde eenden
Turkse tortel
Distelvink (putter) --- foto : Remy Boogaart
Boomkruiper
Merel
Holenduif
Grote gele kwikstaart
Buizerd --- foto : Lilian van Bladel
Oeverloper

Vogels gezien maar nog niet op foto vastgelegd.

Grote gele kwikstaart

Witgatje

Rat

Woelmuis

Zanglijster

Tuinfluiter